HIGHEST DECISION WINS

 
FIGHTER TOTAL
Kazuhiro Nakamura7
Wanderlei Silva6
Igor Vovchanchyn6
Ricardo Arona5
Dan Henderson5
Antonio Rodrigo Nogueira5
Fedor Emelianenko4
Antonio Rogerio Nogueira4
Akihiro Gono4
Kazuo Misaki4
Akira Shoji4
Rodrigo Gracie3
Mitsuhiro Ishida3
Paulo Filho3
Mark Coleman3
Sanae Kikuta3
Quinton Jackson3
Takanori Gomi3
Hayato Sakurai3
Ikuhisa Minowa3
Ryo Chonan3
Kazushi Sakuraba3